column
  Assessing agricultural water use effect of China based on water footprint framework
  Cao Xinchun, Ren Jie, Wu Mengyang, Guo Xiangping, Wang Weiguang
  2018, 34(5): 1-8. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.001
  Abstract PDF
  Design and experiment of spin-jet flow type lotus root digging machine based on EDEM-Fluent
  Wu Hao, Xia Junfang, Zhang Guozhong, Wang Peitong, Lao Shanfeng, Zhang Xiumei
  2018, 34(5): 9-14. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.002
  Abstract PDF
  Optimization of operating parameter and structure for corn ear picking device by bionic breaking ear hand
  Chen Meizhou, Cheng Xiupei, Jia Xiaodong, Zhang Liping, Li Qiyun
  2018, 34(5): 15-22. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.003
  Abstract PDF
  Establishment and verification on static equivalent model of end load posture of continuum picking manipulator
  Wang Hao, Gao Guohua, Xia Qixiao, Li Lianshi, Ren Han
  2018, 34(5): 23-31. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.004
  Abstract PDF
  Thermodynamic performance of waste heat collection for large combine harvester with different working fluids
  Jiao Youzhou, Tian Chaochao, He Chao, Li Gang, Zhang Quanguo
  2018, 34(5): 32-38. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.005
  Abstract PDF
  Design and experiment of grain mass flow sensor based on embedded system
  Xiong Yingjun, Zhou Jun, Wei Wei, Shen Mingxia, Zhang Baohua
  2018, 34(5): 39-46. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.006
  Abstract PDF
  Suitability selection of emergency scheduling and allocating algorithm of agricultural machinery
  Zhang Fan, Teng Guifa, Yuan Yingchun, Wang Kejian, Fan Tiegang, Zhang Yuting
  2018, 34(5): 47-53. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.007
  Abstract PDF
  Influence of piston ring component structural parameters on diesel engine blow-by and oil consumption
  Lei Jilin, Zhang Dashuai, Deng Xiwen, Bi Yuhua, Zhou Feng, Yang Yongzhong
  2018, 34(5): 54-62. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.008
  Abstract PDF
  Full power shift method of hydro-mechanical transmission and power transition characteristics
  Yang Shujun, Bao Yong, Fan Chengyuan
  2018, 34(5): 63-72. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.009
  Abstract PDF
  Monitoring plant height and leaf area index of maize breeding material based on UAV digital images
  Niu Qinglin, Feng Haikuan, Yang Guijun, Li Changchun, Yang Hao, Xu Bo, Zhao Yanxin
  2018, 34(5): 73-82. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.010
  Abstract PDF
  HYDRUS simulation and verification of movement characteristics of upward capillary water flow in soil as affected by multi-factor
  Zhong Yun, Fei Liangjun, Fu Yuliang, Chen Lin, Liu Le
  2018, 34(5): 83-89. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.011
  Abstract PDF
  Effect of water table depth on soil water and salt dynamics and soil salt accumulation characteristics under mulched drip irrigation
  Ming Guanghui, Tian Fuqiang, Hu Hongchang
  2018, 34(5): 90-97. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.012
  Abstract PDF
  Irrigation method for vegetable seedling using cow dung compressed substrates
  Yang Longyuan, Yuan Qiaoxia, Liu Zhigang, Cao Hongliang, Luo Shuai
  2018, 34(5): 98-106. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.013
  Abstract PDF
  Responses of leaf stomatal traits and gas exchange process of cherry tomato to NaCl salinity stress
  Zhang Hao, Guo Lili, Ye Jia, Zhang Lei, Wang Qingtao, Li Fei, Zhang Xixi, Cao Xu, Xu Ming, Hao Lihua, Zheng Yunpu
  2018, 34(5): 107-113. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.014
  Abstract PDF
  Rill morphology change and its effect on erosion and sediment yield on loess slope
  Zhang Pan, Yao Wenyi, Tang Hongwu, Xiao Peiqing
  2018, 34(5): 114-119. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.015
  Abstract PDF
  Effects of soil surface roughness on runoff generation mechanism on loess slope
  Wang Linhua, Wang Yafeng, Wang Jian, Lin Qingtao, Wu Faqi
  2018, 34(5): 120-128. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.016
  Abstract PDF
  Nondestructive detection of apple watercore disease based on electric features
  Wang Ruolin, Wang Dong, Ren Xiaolin, Ma Huiling
  2018, 34(5): 129-136. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.017
  Abstract PDF
  Selection of recording pattern of plant surface electrical signal based on analysis of electrical characteristics
  Wang Ziyang, Fan Lifeng, Wang Yongqian, Li Jinhai, Zhou Qiao, Huang Lan, Wang Zhongyi
  2018, 34(5): 137-143. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.018
  Abstract PDF
  Recognition of maize and weed based on multi-scale hierarchical features extracted by convolutional neural network
  Wang Can, Wu Xinhui, Li Zhiwei
  2018, 34(5): 144-151. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.019
  Abstract PDF
  Recognition for flower type and variety of chrysanthemum with convolutional neural network
  Yuan Peisen, Li Wei, Ren Shougang, Xu Huanliang
  2018, 34(5): 152-158. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.020
  Abstract PDF
  Discrimination of heat-damaged tomato seeds based on near infrared spectroscopy and PCA-SVM method
  Peng Yankun, Zhao Fang, Li Long, Xing Yaoyao, Fang Xiaoqian
  2018, 34(5): 159-165. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.021
  Abstract PDF
  Body shape parts recognition of moving cattle based on DRGB
  Deng Hanbing, Xu Tongyu, Zhou Yuncheng, Miao Teng, Zhang Yubo, Xu Jing, Jin Li, Chen Chunling
  2018, 34(5): 166-175. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.022
  Abstract PDF
  Plant image mosaic based on depth and color dual information feature source from Kinect
  Shen Yue, Zhu Jiahui, Liu Hui, Sun Li
  2018, 34(5): 176-182. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.023
  Abstract PDF
  Classification recognition model of electric shock fault based on wavelet packet transformation and quantum neural network
  Guan Haiou, Liu Meng, Li Chunlan, Du Songhuai, Li Weikai
  2018, 34(5): 183-190. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.024
  Abstract PDF
  Energy efficiency analysis of groundwater source heat pump heating system in cold area biogas project
  Liu Jianyu, He Jiabei, Yang Shengming, Sui Xin, Deng Siwen
  2018, 34(5): 191-195. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.025
  Abstract PDF
  Process optimization for straws pyrolysis and analysis of biochar physiochemical properties
  Liu Zhaoxia, Niu Wenjuan, Chu Heying, Niu Zhiyou
  2018, 34(5): 196-203. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.026
  Abstract PDF
  Effect of organic load on performance and bioavailable metal concentration of straw anaerobic digestion system
  Deng Yuying, Shi Wansheng, Huang Zhenxing, Ruan Wenquan
  2018, 34(5): 204-211. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.027
  Abstract PDF
  Experiment on purified effect of ceramic membrane for digested slurry
  Yue Caide, Dong Hongmin, Zhang Wanqin, Zhu Zhiping, Yin Fubin, Zhan Yuanhang
  2018, 34(5): 212-218. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.028
  Abstract PDF
  Atmospheric temperature and humidity prediction of Gaussian process mixed model
  Zhou Yatong, Zhao Xiangyu, He Feng, Shi Chaojun
  2018, 34(5): 219-226. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.029
  Abstract PDF
  Evaluation of quality and spatial reconstruction of oasis rural settlements based on micro-scale
  Ma Libang, Tian Yaya, Xie Zuolun, Guo Xiaodong, Gu Yuan
  2018, 34(5): 227-234. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.030
  Abstract PDF
  Stablility classification of cultivated land based on crop growth difference in different annual precipitation type in semi-arid and sandy land area
  Zhou Jian, Zhang Fengrong, Xu Yan, Gao Yang, Qiu Menglong, Li Can
  2018, 34(5): 235-241. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.031
  Abstract PDF
  Patterns of land consolidation promoting poverty alleviation in poor areas and its application
  Liu Xinwei, Yang Huake, Yun Wenju
  2018, 34(5): 242-247. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.032
  Abstract PDF
  Structure optimization and experiment of radio frequency dryer based on heating uniformity
  Xie Yongkang, Lin Yawen, Zhu Guangfei, Yu Xianlong, Xue Lingyang, Gao Zhenjiang, Liu Yanhong
  2018, 34(5): 248-255. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.033
  Abstract PDF
  Optimization of vacuum pulsed drying process of garlic
  Qiao Hongzhu, Gao Zhenjiang, Wang Jun, Zheng Zhian, Wei Qing, Li Gaofei
  2018, 34(5): 256-263. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.034
  Abstract PDF
  Online detection and classification system of external quality of leaf for dining hall and family
  Wei Wensong, Xing Yaoyao, Li Yongyu, Peng Yankun, Zhang Wenping
  2018, 34(5): 264-273. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.035
  Abstract PDF
  Optimization of processing parameters of straw and particles feed for fattening lamb
  Zhang Jie, Li Hao, Kong Lingzhuo, Su Jian, Ma Juan, Feng Bin
  2018, 34(5): 274-281. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.036
  Abstract PDF
  Effect of somatic cells composition on proteolysis and quality of Cheddar cheese
  Luo Jie, Wang Yuhan, Li Bo, Wang Fang, Ren Fazheng, Guo Huiyuan, Zhang Hao, Yu Zhengquan
  2018, 34(5): 282-288. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.037
  Abstract PDF
  Analysis of effect of yogurt fermentation process on calcium speciation in milk by all bionics models of digestive system
  Chen Shanglong, Chen Anhui, Liu Hui, Liu Enqi, Wu Yonghua, Qin Xu
  2018, 34(5): 289-294. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2018.05.038
  Abstract PDF

  • Online First
  • Recommended articles
  • Hot articles

  More+
  More+
   More+